Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Oferta

» Usługi badawcze rzeczoznawcy budowlanego

Świadczymy usługi w zakresie badań laboratoryjnych i oceny następujących asortymentów robót:

  • asfaltowych
  • betonowych
  • mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem
  • ziemnych

obejmując między innymi:

  • badania i kwalifikację materiałów (kruszywa, lepiszcza, itp.)
  • projektowanie oraz opiniowanie recept laboratoryjnych (badanie typu) na mieszanki asfaltowe, betonowe, mineralne, MCE i inne
  • badania kontrolne wykonawstwa warstw asfaltowych nawierzchni, podbudów, robót ziemnych (nasypów) wraz z oceną jakości robót
  • ekspertyzy i oceny techniczne nawierzchni drogowych
  • rozpoznanie i badania istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podłoża gruntowego.

» Działalność projektowa w zakresie konstrukcji nawierzchni

Posiadamy duże doświadczenie w wymiarowaniu i optymalizacji konstrukcji nawierzchni drogowych (nowych i modernizowanych) z zastosowaniem mechanistycznych metod obliczeniowych.

Dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni opracowujemy autorskie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, pod kątem konkretnego obiektu budowlanego.

 

» Działalność konsultingowa oraz wdrożeniowa

Doradztwo w rozwiązywaniu problemów technologicznych i kwestii spornych w trakcie realizacji robót.

Wdrożenia nowych materiałów i technologii.


» Działalność szkoleniowa

Szkolenie kadry technicznej w zakresie technologii robót.


» Inne usługi

W dziedzinie technologii budownictwa drogowego.

 PRO-PERFECT

 Joanna Matras

 Tel.: +48 602 476 261 

E-mail: properfect.pracownia@op.pl

 PRO-PERFECT

 Krzysztof Turzyniecki

 Tel.: +48 608 410 113

E-mail: properfect@pnet.pl

Adres: 

  35-506 Rzeszów

 ul. Osmeckiego 31/29

 www.properfect.ipr.pl

Poleć nas

Polityka plików cookie

Zapoznaj się z polityką plików cookies.

Czy akceptujesz?